Classroom : 13252

DLP : 9209

AIR: 11

AKHIL JAIN
AF No.: 17018196 [ CCP ]

AIR: 13

R MUHENDER RAJ
AF No.: 19002066 [ CCP ]

AIR: 14

PARTH DWIVEDI
AF No.: 18016634 [ CCP ]

AIR: 17

AKHIL AGRAWAL
AF No.: 18213195 [ CCP ]

AIR: 21

NISHANT AGARWAL
AF No.: 19677943 [ DLP ]

AIR: 30

SOMADITYA SINGH
AF No.: 18372584 [ DLP ]

AIR: 42

KARTIK SHARMA
AF No.: 18204113 [ CCP ]

AIR: 45

VAIBHAV RAJ
AF No.: 18205030 [ CCP ]

AIR: 47

UJWAL JYOT PANDA
AF No.: 18006838 [ CCP ]

AIR: 48

LAKSHYA GUPTA
AF No.: 19046906 [ CCP ]

AIR: 51

KAVYAN LAVTI
AF No.: 18213373 [ CCP ]

AIR: 53

AAKASH SINHA
AF No.: 18410947 [ DLP ]

AIR: 54

PARSHVA BHIKHALAL BHADRA
AF No.: 17027940 [ CCP ]

AIR: 55

AMAN BANSAL
AF No.: 18202294 [ CCP ]

AIR: 58

KUNWARPREET SINGH
AF No.: 19009345 [ CCP ]

AIR: 59

HARSH SANJAY SHAH
AF No.: 16009459 [ CCP ]

AIR: 60

AVI UDAY
AF No.: 18000476 [ CCP ]

AIR: 69

AKARSH JAIN
AF No.: 18012341 [ CCP ]

AIR: 70

APOORVE SHUKLA
AF No.: 18211700 [ CCP ]

AIR: 77

SINDHUJA GUTTA
AF No.: 18099366 [ CCP ]

AIR: 78

DADHICHI TELWADKAR
AF No.: 19658666 [ DLP ]

AIR: 81

ADITYA TANWAR
AF No.: 19269105 [ CCP ]

AIR: 87

ACHINTYA NATH
AF No.: 19697632 [ DLP ]

AIR: 90

HARSH LULLA
AF No.: 18000478 [ CCP ]

AIR: 92

AMAN SHARMA
AF No.: 18008734 [ CCP ]

AIR: 95

ADVAIDDEEPAK USER
AF No.: 18683634 [ DLP ]

AIR: 96

G YUVAN SHANKAR
AF No.: 18007979 [ CCP ]

AIR: 97

NAMAN SINGH RANA
AF No.: 15154067 [ CCP ]

CCP: Classroom Contact Programmes DLP: Distance Learning Programmes